Οι νέες τεχνολογίες απειλούν μία στις δύο θέσεις εργασίας

Οι νέες τεχνολογίες απειλούν μία στις δύο θέσεις εργασίας

Μία στις δύο θέσεις εργασίας (48 % μεσοσταθμικά) απειλούνται από τις νέες τεχνολογίες, αυτοματισμούς…
Source: New feed

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *