Τι σκοπεύει να κάνει ο Firefox με τις ειδοποιήσεις στους υπολογιστές

Τι σκοπεύει να κάνει ο Firefox με τις ειδοποιήσεις στους υπολογιστές

Ο Mozilla αλλάζει τον τρόπο που διαχειρίζεται τα notifications, αποβλέποντας στον περιορισμό των ενοχλητικών pop-ups…
Source: New feed

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *