ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ – Δικαιούχος:ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ27200439407
IBANGR2801102720000027200439407
EUROBANK
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ0026.0423.12.0200424109
IBANGR6202604230000120200424109
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ6399-136700-865
IBANGR8201713990006399136700865
Alpha Βαnk
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ215002002002493
IBANGR6301402150215002002002493