Κώνος σημάνσεως ελαστικός κυκλοφορίας 30 cm από PVC