Κώνος σημάνσεως κυκλοφορίας 70 cm από εύκαμπτο pvc PARK-DH-TC-70