Συστολή 1/2″ θηλ. σε 3/4″ Αρσενικό 51mm TOPTUL CAEA1624