Συστολή 3/4″ θηλ. σε 1/2″ Αρσενικό 57mm TOPTUL CAEA2416